• موسسات فرهنگی وهنری

راهنمای صدور مجوز موسسه های فرهنگی وهنری

شرایط متقاضی یا متقاضیان

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

دارا بودن حداقل 25 سال سن برای متاهلین و 27 سال برای مجردین

داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل به تشخیص مراجع ذی ربط

انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه ی برگ معافیت دایم

صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع ( برای تقاضای مراکز تک منظوره )

نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

داشتن امکانات کافی و متناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

داشتن  4 سال سابقه ی موثر فعالیت در موسسه ها و مراکز فرهنگی چند منظوره ( برای متقاضیان مراکز چند منظوره )

 

مدارک مورد نیاز :

تقاضای تاسیس با ذکر دلایل توجیهی همراه با امضاء توسط اعضای هیات موسس

دوازده قطعه عکس 4*3 از کلیه ی اعضای هیات موسس با درج کلیه ی مشخصات در پشت تمام عکسها

تصویر تمام صفحه های شناسنامه از کلیه ی اعضای هیات موسس همراه با اصل آن

تصویر گواهی انجام خدمت و یا ارائه ی برگ معافیت دایم همراه با اصل آن

تصویر مدرک تحصیلی ( حداقل کارشناسی ) همراه با اصل آن

تکمیل فرم صورت جلسه ی تاسیس موسسه ی فرهنگی

تکمیل پرسشنامه ی مشخصات انفرادی ( برای کلیه ی اعضای هیات موسس )

تکمیل فرم حراست

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر

اساسنامه

صورت جلسه ی انتخاب ارکان اصلی موسسه

پوشه ی قایل گردان


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97